Ei Ardderchowgrwydd yr Athro Dr Saud bin Nasser Al-Riyami

Ei Ardderchowgrwydd yr Athro Dr Saud bin Nasser Al-Riyami

null

Mae Ei Ardderchowgrwydd yr Athro Dr Saud bin Nasser Al-Riyami yn un o gyn-fyfyrwyr mwyaf adnabyddus Prifysgol Abertawe, ac efe yw arlywydd uchel ei barch Prifysgol Swltan Qaboos yn Swltaniaeth Oman.

Enillodd ei radd MA mewn Dulliau o Ddysgu Daearyddiaeth ag anrhydedd dosbarth cyntaf o Goleg Prifysgol Abertawe fel y'i gelwid bryd hynny ym 1989. Yna ymunodd â Phrifysgol Swltan Qaboos fel hyfforddwr yn y Coleg Addysg. Astudiodd ar gyfer ei ddoethuriaeth mewn Dulliau o Ddysgu Astudiaethau Cymdeithasol ym Mhrifysgol Pittsburgh, gan ddychwelyd at Brifysgol Swltan Qaboos wedi hynny. Yn 2001, aeth yn arlywydd ym Mhrifysgol Swltan Qaboos.

Mae wedi dod â gweledigaeth bellgyrhaeddol i'w rôl ym Mhrifysgol Swltan Qaboos, gan hwyluso prosiectau ymchwil ar y cyd a sicrhau memoranda dealltwriaeth â phrifysgolion a sefydliadau rhyngwladol, gan gynnwys Abertawe. Mae wedi trawsnewid Prifysgol Swltan Qaboos trwy awdurdodi'r gwaith o adeiladu nifer o golegau prifysgol a chanolfannau newydd, ac mae wedi mwyhau profiadau'r myfyrwyr trwy gadeirio pwyllgor yn bersonol sy'n canolbwyntio ar wella cyfathrebu â myfyrwyr.

Penodwyd Dr Riyami yn Aelod o Gyngor y Wladwriaeth gan Ei Fawrhydi Swltan Oman gyda'r gorchymyn brenhinol ym mis Hydref 2014 am ei gyfraniad eithriadol i Brifysgol Swltan Qaboos a'r sector addysg uwch yn rhanbarth y Gwlff.

Wrth dderbyn ei radd, dywedodd Dr Riyami: "Braint wirioneddol i mi yw derbyn y dyfarniad hwn gan Brifysgol Abertawe.  Rwyf yn un o'r bobl hynny a oedd yn ddigon ffodus i raddio o'r brifysgol glodfawr hon gyda gradd sydd yn y bôn wedi fy nghynorthwyo i sicrhau fy swydd ym Mhrifysgol Swltan Qaboos.  Mae'r dyfarniad hwn yn golygu llawer nid yn unig i mi, ond i'r holl fyfyrwyr Omanaidd ac eraill sydd wedi astudio yn Abertawe."