Gerald Gabb DLitt er anrhydedd, 25 Gorffennaf 2017

null

Gerald Gabb yw uwch-hanesydd Abertawe, ac mae ganddo gyfoeth o wybodaeth am hanes y ddinas, o'i gwreiddiau hyd heddiw.

Magwyd Gerald Gabb yn y Mwmbwls a mynychodd Goleg Prifysgol Abertawe fel y'i gelwid bryd hynny ar gyfer MA mewn Hanes. Roedd yn bennaeth adran hanes Ysgol Gyfun Llansamlet cyn cael ei secondio fel swyddog addysg yn Amgueddfa Abertawe.

Fel swyddog addysg, mae wedi dod â hanes Abertawe yn fyw ar gyfer cenedlaethau o bobl leol, yn arbennig athrawon a phlant ysgol, nid yn unig trwy'r anerchiadau di-rif mae wedi eu rhoi ond hefyd trwy ysgrifennu a golygu nifer o lyfrau a llyfrynnau ar amrediad eang o bynciau hanes lleol.

Mae wedi ysgrifennu a chyhoeddi testunau awdurdodol ar hanes Abertawe, gan gynnwys cyfrol gyntaf Swansea and its History yn 2006. Disgwylir i'r ail gyfrol gael ei chyhoeddi'n fuan.

Ers 2010, mae Gerald Gabb wedi gweithio fel golygydd The Swansea History Journal, sydd, dan ei olygyddiaeth, wedi tyfu'n helaeth mewn maint a nifer y darllenwyr.

Wrth dderbyn ei radd er anrhydedd, dywedodd Mr Gabb: "Mae gen i atgofion arbennig o felys ac rwy'n dal i werthfawrogi'r profiad ges i yn ystod fy mlwyddyn MA, a oedd yn cynnwys gwneud ymchwil yn Christchurch, Rhydychen, yn Hughenden Manor, ac yn y Swyddfa Cofnodion Cyhoeddus gynt yn Chancery Lane; gwnaeth cyfuniad o arweiniad gofalus a derbyn cyfrifoldeb personol, wedi'i gydlynu gan y Dr Muriel Chamberlain, roi goleuni i mi ar sut mae hanes yn gweithio."