Sarah Leanne Powell DSc er anrhydedd, 24 Gorffennaf 2017

null

Graddiodd Sarah Leanne Powell o Brifysgol Abertawe a hi yw prif swyddog gweithredol benywaidd cyntaf Chwaraeon Cymru.

Addysgwyd Sarah Leanne Powell yn Ysgol Gyfun Porthcawl. Aeth wedi hynny i astudio Seicoleg ym Mhrifysgol Abertawe cyn ennill ei chymhwyster TAR o Athrofa Prifysgol Cymru, Caerdydd (UWIC).

Dechreuodd ei gyrfa fel athrawes ysgol gyfun yn Ysgol Gyfun Merched Lewis, Ystradmynach, cyn ymuno â Chyngor Chwaraeon Cymru i weithio gyda Chyrff Llywodraethu Cenedlaethol chwaraeon Cymru.

Mae hi'n gyn-gapten hoci Cymru, ac enillodd dros 70 uwch-gap a chwaraeodd yng Ngemau'r Gymanwlad yn Kuala Lumpur ym 1998. Gwnaeth hi gysegru deng mlynedd i chwarae ar lefel uwch cyn ymddeol o gystadlu rhyngwladol i hyfforddi tîm hoci dan 18 Cymru.

Ymunodd â Chwaraeon Cymru ac roedd hi'n gyfarwyddwr perfformiad uchel rhwng 2008 a 2010. Aeth hi'n bennaeth cyfarwyddwr corfforaethol Chwaraeon Cymru yn 2010, ac yn 2013 aeth hi'n brif swyddog gweithredol benywaidd cyntaf Chwaraeon Cymru.

Wrth dderbyn ei dyfarniad, dywedodd: "Rwyf yn teimlo anrhydedd a gostyngeiddrwydd mawr wrth dderbyn y dyfarniad hwn. Mae bod yn ôl yn Abertawe lle mae gen i gymaint o atgofion melys o astudio a chwarae chwaraeon yn gwneud y diwrnod hwn a'r gydnabyddiaeth hyd yn oed yn fwy arbennig. Mae chwaraeon yn rhan fawr iawn o'n cyfansoddiad yng Nghymru, rhywbeth sy'n gallu ein rhannu ar y terasau ond ein huno fel cenedl. Hoffwn achub ar y cyfle i ddiolch i'r holl athletwyr, hyfforddwyr, gwirfoddolwyr a sefydliadau sy'n gweithio'n ddiflino i sicrhau bod chwaraeon yn digwydd. Rwyf yn teimlo'n ffodus iawn fy mod wedi gallu chwarae fy rhan. Yn olaf, diolch i Brifysgol Abertawe a phawb sydd ynghlwm wrth wneud hwn yn ddiwrnod i'w gofio."