Iechyd a Lles

Iechyd a Lles

Tra byddwch yn astudio yn Abertawe, byddwn yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau cymorth iechyd a lles i chi.  Mae Prifysgol Abertawe ac Undeb y Myfyrwyr yn ymrwymedig i hyrwyddo amgylchedd diogel a chefnogol i chi, fel y gallwch wneud yn fawr o’ch amser yma.

Health icon

Meddwl am eich iechyd

Dysgwch ragor am ganolfan iechyd a deintyddfa Prifysgol Abertawe sydd wedi'u lleoli ar y campws.

Darllenwch am y Ganolfan Iechyd.

Darllenwch am y deintyddfa.

Gwasanaeth Lles

Gwasanaethau Lles

Mae’r Uned Les yn helpu pobl i deimlo’n well ynddyn nhw eu hunain ac i weithredu’n fwy effeithiol fel aelodau o’r Brifysgol.

Darllen mwy

Faith

Eich ffydd

Mae'r tudalennau hyn yn darparu gwybodaeth ar y cyfleusterau ar gyfer addoli ym Mhrifysgol Abertawe a'r ardal gyfagos.

Darllen mwy.

Y Swyddfa Anableddau

Y Swyddfa Anableddau

Os oes gennych anabledd, cyflwr meddygol neu angen penodol arall, does dim rheswm pam na ddylai eich profiad yn y brifysgol fod yn wahanol i brofiad unrhyw un arall.

Darllen mwy.