Cofrestru

Cofrestru hwyr

Mae cofrestru ar agor heddiw yn LLyfrgell y Bae neu Llyfrgell y Parc 10:00-17:00

Israddedigion newydd

Israddedigion newydd

Sut i gofrestru ar gyfer eich cwrs ac i gofrestru fel myfyriwr. Hefyd sut i gysylltu a'ch adran academiaidd er mwyn sefydlu a chofrestru ar gyfer modiwlau.

Darllenwch fwy...

Cyrraedd a Chroeso

Beth i’w wneud cyn cyrraedd, gwybodaeth am gofrestru a chynefino a digwyddiadau’r wythnos groeso

Myfyrwyr ôl-raddedig newydd

Myfyrwyr ôl-raddedig newydd

Ganllawiau cofrestru ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig newydd:

Myfyrwyr ôl-raddedig a addysgir newydd

Myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig

Myfyrwyr ôl-raddedig newydd

Myfyrwyr ôl-raddedig newydd

Ganllawiau cofrestru ar gyfer Myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig

Myfyrwyr israddedig sy'n parhau

Sut i gofrestru, talu ffioedd a derbyn taliad cyntaf eich benthyciad i fyfyrwyr.

Darllenwch fwy...

Myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig sy'n parhau

Cyfarwyddiadau cofrestru ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig sy'n parhau ym Mhrifysgol Abertawe.

Darllenwch fwy

Cofrestru

Amserlen 2017

 

Dyddiad

Digwyddiad

Gwybodaeth am y Digwyddiad

Awst - Medi

Ymuno â'ch cwrs (1)

Rhestr wirio cyn i chi gyrraedd

18 Medi

Cofrestru ar-lein yn agor

Cwestiynau cyffredin  am gofrestru ar-lein

22-23 Medi

Penwythnos cyrraedd

Cyrraedd a chroeso

22-29 Medi

Cofrestru Rhyngwladol
ar gyfer myfyrwyr o'r tu allan i'r UE

Cofrestru

25-29 Medi

Sefydlu yn y Coleg

Sefydlu ar gyfer myfyrwyr israddedig
Sefydlu ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig
Colegau Academaidd

25 Medi
26-27 Medi

Ffair y Glas, y Neuadd Fawr
Ffair y Glas, Lawnt Tŷ Fulton

Digwyddiadau Undeb Myfyrwyr
Prifysgol Abertawe

2 Hydref

Dysgu ac Addysgu (2)

Dyddiadau Tymhorau a Semestrau

(1) Os ydych yn fyfyriwr AABO, Cwrs Ymarfer y Gyfraith/Diploma yn y Gyfraith i Raddedigion, Gofal Iechyd, Bydwreigiaeth, Gwyddor Barafeddygol, Nyrsio, neu'n fyfyriwr ymweld neu gyfnewid, dilynwch y dolenni cofrestru'n gynnar a digwyddiadau eraill  
(2) Y dyddiad derbyn hwyraf yw 16 Hydref

Cofrestru ar-lein i bob myfyriwr

Bydd angen i chi fewngofnodi i'r fewnrwyd a chofrestru ar-lein drwy:

  • Cytuno i fod yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Abertawe ac i ufuddhau i'r rheoliadau yn y canllaw academaidd ac i'r datganiad diogelu data
  • Gwirio a diweddaru'ch cofnod myfyriwr
  • Cadarnhau'ch dewis modiwlau
  • Os bydd angen i chi dalu ffi, gofynnir i chi dalu drwy gerdyn neu greu debyd uniongyrchol fel rhan o'r broses gofrestru.
  • Ar ddiwedd y broses gofrestru ar-lein, byddwch yn derbyn neges yn cadarnhau eich bod wedi cofrestru'n llwyddiannus.

Os nad ydych yn derbyn neges i ddweud eich bod wedi cofrestru'n llwyddiannus neu, os nad ydych yn gallu cofrestru ar-lein am unrhyw reswm, cysylltwch â ni a bydd aelod o'r staff yn eich helpu.

Cofrestru ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol o Wledydd y tu allan i'r UE

Os nad ydych yn dod o wlad yn yr UE na'r Ardal Economaidd Ewropeaidd neu'r Swistir, bydd angen i chi gofrestru at ddibenion preswylio'n bersonol a chofrestru ar-lein yn y Brifysgol:

  • Dewch â'ch pasbort a'ch teitheb
  • Dewch â'ch llythyr hawl i breswylio i gasglu'ch Hawlen Breswyl Fiometrig
  • Os ydym wedi gofyn am brawf o'ch cymwysterau derbyn, dewch â'ch tystysgrifau, er enghraifft, tystysgrif gradd baglor wreiddiol
  • Os mai eich cyflogwr, eich llysgenhadaeth neu ymddiriedolaeth sy'n talu'ch ffioedd dysgu, dewch â llythyr gan eich noddwr
  • Os oes angen, trefnwch apwyntiad i gofrestru gyda'r heddlu

Casglwch eich Cerdyn Adnabod y Brifysgol

p>Gallwch gasglu'ch cerdyn adnabod myfyriwr newydd yn unrhyw un o'r lleoliadau isod. Rhaid eich bod wedi cofrestru a rhaid i chi ddod â phrawf adnabod gyda chi, er enghraifft, pasbort, tocyn bws, trwydded yrru, cerdyn adnabod y DU neu ddull adnabod arall â llun arno.

Casglu cerdyn adnabod y Brifysgol

Lleoliad

Dyddiad ac Amser

Cardiau Adnabod Peirianneg a Rheolaeth 

Y Neuadd Fawr, 029
Llyfrgell y Bae

22-28 Medi, 10:00-17:00
Pob dyddiad arall 9:00-17:00

Pob myfyriwr arall - casglu cardiau adnabod

Tŷ Fulton, Ystafell C
Llyfrgell y Parc

22-28 Medi, 10:00-17:00
Pob dyddiad arall 9:00-17:00

Rhowch wybod i'ch goruchwyliwr

Rhowch wybod i'ch goruchwyliwr eich bod wedi cofrestru

Cysylltwch y Coleg

Cysylltwch y Coleg unglun a modiwlau as pryd i dychwelyd yn ol.

Bydd staff ar gael i helpu ac os oes angen, byddwch yn cael cyfle i gofrestru ar y campws

Amserlen 2017

 

Dyddiad

Digwyddiad

Gwybodaeth am y Digwyddiad

Awst - Medi

Ymuno â'ch cwrs (1)

Rhestr wirio cyn i chi gyrraedd

18 Medi

Cofrestru ar-lein yn agor

Cwestiynau cyffredin  am gofrestru ar-lein

22-23 Medi

Penwythnos cyrraedd

Cyrraedd a chroeso

22-29 Medi

Cofrestru Rhyngwladol
ar gyfer myfyrwyr o'r tu allan i'r UE

Cofrestru

25-29 Medi

Sefydlu yn y Coleg

Sefydlu ar gyfer myfyrwyr israddedig
Sefydlu ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig
Colegau Academaidd

25 Medi
26-27 Medi

Ffair y Glas, y Neuadd Fawr
Ffair y Glas, Lawnt Tŷ Fulton

Digwyddiadau Undeb Myfyrwyr
Prifysgol Abertawe

2 Hydref

Dysgu ac Addysgu (2)

Dyddiadau Tymhorau a Semestrau

(1) Os ydych yn fyfyriwr AABO, Cwrs Ymarfer y Gyfraith/Diploma yn y Gyfraith i Raddedigion, Gofal Iechyd, Bydwreigiaeth, Gwyddor Barafeddygol, Nyrsio, neu'n fyfyriwr ymweld neu gyfnewid, dilynwch y dolenni cofrestru'n gynnar a digwyddiadau eraill  
(2) Y dyddiad derbyn hwyraf yw 16 Hydref