Datblygiad Proffesiynol Parhaus

Datblygiad Proffesiynol Parhaus

Os ydych eisoes yn gweithio mewn maes sy’n gysylltiedig â gwyddorau dynol ac iechyd, efallai yr hoffech fireinio eich sgiliau neu gyfarfod â gofynion proffesiynol newydd yn eich gweithle. Gallwch wneud hyn drwy astudio gyda ni.

Mae gan y Coleg lawer o gyfleoedd datblygiad proffesiynol parhaus gan gynnwys modiwlau, graddau ôl-gofrestru a gwobrau ac rydym hefyd yn cynnal digwyddiadau pwnc-benodol.

Modiwlau annibynnol

Er mwyn sicrhau fod addysg yn agored i bawb, mae’r Coleg yn cynnwys ystod eang o fodiwlau ar draws pob maes pwnc, ar:

Dyfarniadau Llawn

Dyfarniadau llawn

Mae tystysgrifau, diplomâu a graddau sy’n cael eu hastudio gan fyfyrwyr sy’n dysgu ar Lefel pump ac uwch oll yn Ddyfarniadau Llawn.

Dychwelyd i Ymarfer

Dychwelyd i Ymarfer

Mae’r Rhaglen Dychwelyd i Ymarfer, a gafodd sêl bendith CBC ar gael ar gyfer Nyrsys a Bydwragedd sydd wedi cael toriad oddi wrth gyflogaeth yn y GIG

Datblygiad Proffesiynol Parhaus mewn Bydwreigiaeth

Rhaglenni Bydwreigiaeth a Dyddiau Astudio

Mae rhaglenni ôl-gofrestru bydwreigiaeth bellach yn cysylltu’ uniongyrchol â’r graddau Ymarfer Proffesiynol Uwch ar lefel 3 a lefel meistr.

Gofal Cymunedol a Sylfaenol

Mae nifer o ddyfarniadau a modiwlau yn y sector gofal cymunedol a sylfaenol ar gael i chi eu dewis, er mwyn hybu eich gyrfa.

Mae nifer o ddyfarniadau a modiwlau yn y sector gofal cymunedol a sylfaenol ar gael i chi eu dewis, er mwyn hybu eich gyrfa.

Achredu Dysgu Blaenorol

Mae achredu ar gyfer dysgu blaenorol (trwyddedig) yn golygu y rhoddir credydau am addysg a gafodd ei asesu a’i drwyddedu eisoes fel rhan o gwrs a gyflawnwyd yn llwyr neu’n rhannol ym myd Addysg Uwch (e.e. gradd flaenorol). Weithiau bydd gorgyffwrdd rhwng y rhaglen ddysgu wreiddiol a’r un newydd.

Mae achredu ar gyfer dysgu blaenorol (trwy brofiad) yn golygu dysgu a ddigwyddodd y tu allan i’r systemau addysg neu hyfforddi ond a gafodd ei asesu a’i gydnabod, yn ôl yr hyn sy’n addas, ar gyfer pwrpasau academaidd (Asiantaeth Gwarantu Safonau 2004).

Darllenwch ragor am AP(e)L ac AP(c)L yma.

 

Cysylltwch â Ni

Prifysgol Abertawe, Parc Singleton, Abertawe, SA2 8PP

Ffôn: +44 (0)1792 295789 neu Ebost: chhsadmissions@swansea.ac.uk