Datblygiad Proffesiynol Parhaus mewn Bydwreigiaeth

Rhaglenni ôl-gofrestru Bydwreigiaeth

Mae ein rhaglenni ôl-gofrestru bydwreigiaeth yn cysylltu'n uniongyrchol â rhaglenni Ymarfer Proffesiynol Uwch, trwy ddysgu yn y gweithle, ar lefel chwech a lefel meistr (lefel saith).

Mae ein rhaglenni Ymarfer Proffesiynol Uwch yn raddau a addysgir sy'n fwy hyblyg. Mae bydwragedd sy'n astudio ar y rhaglenni hyn, ar lefel chwech ac ar lefel saith, yn teimlo bod rhain yn berthnasol mewn ymarfer a'u datblygiad personol eu hunain.

Addysgu
Nid oes llawer o sesiynau sy'n cael eu addysgu yn strwythuredig yn y dosbarth, ac felly mae mwy o gyfle i ddysgu os ydych yn byw bellter i ffwrdd, gyda dull unigol i oruchwyliaeth academaidd. Mae hyn yn arbennig o ddefnyddiol ar gyfer y rhai sy'n byw gryn bellter o Abertawe.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Sarah Norris ar s.e.norris@abertawe.ac.uk neu +44 (0) 1792 518563

Modiwlau a addysgir yn y gweithle

Ymarfer proffesiynol mewn iechyd rhywiol a chenhedlu
Nod y modiwl hwn yw i ddatblygu gwybodaeth sylfaenol mewn atal cenhedlu ac iechyd rhywiol, sy'n eich galluogi chi i gynnig cyngor a gofal yn ôl anghenion yr unigolyn. Bydd y modiwl hefyd yn eich galluogi chi i ennill sgiliau mewn dulliau atal cenhedlu ac ymarfer iechyd rhywiol, ac i gynnig gofal a chyngor proffesiynol yn unol â'ch rôl. Bydd eich gallu mewn ymarfer yn cael ei hasesu yn ôl y lefel o sgil a fydd angen arnoch chi yn eich ymarfer bob dydd.

Mae tri modiwl dysgu-yn-y-gweithle yn cael eu datblygu ar hyn o bryd. Bydd y modiwlau dewisol yn cael eu cynnig fel rhan o'r rhaglen Ymarfer Proffesiynol Uwch ar lefel 6 a lefel 7:

Atal Cenhedlu ac Iechyd Rhywiol
Bydd y modiwl yn cynnig gwybodaeth i ymarferwyr, a'r profiad ymarfer sy'n seiliedig i gyflawni'r lefel o allu sy'n ofynnol i weithio mewn adran atal cenhedlu a gwasanaethau iechyd rhywiol.

Y Fam Ddifrifol Sâl
Bydd y modiwl hwn yn edrych ar y materion sy'n gysylltiedig i'r fenyw feichiog neu fam newydd sy'n ddifrifol sâl yn ystod ei phrofiad genedigaeth. Bydd y cwrs yn ymwneud yn benodol â chydnabod cyflwr dirywiol y fenyw feichiog neu fam newydd, a sut i ymateb.

Ymarfer Bydwreigiaeth Proffesiynol
Mae'r modiwl yma yn cael ei ddatblygu ar gyfer y rhaglen Ymarfer Proffesiynol Uwch. Bydd y modiwl yma yn archwilio'r materion proffesiynol, cyfreithiol a moesegol sy'n ymwneud â phob agwedd ymarfer bydwreigiaeth ac, yn ogystal â'r modiwlau Ymarfer Proffesiynol Uwch eraill, yn arwain at ddyfarniad o Arfer Proffesiynol Uwch mewn Bydwreigiaeth sydd ar hyn o bryd o dan ddatblygiad a bydd yn yn amodol ar ddilysu.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Sarah Norris ar s.e.norris@abertawe.ac.uk neu +44 (0) 1792 518563

Diwrnodau modiwlau unigol bydwreigiaeth

Gweithdy pwytho perinëwm
Mae llwyddiant parhaus y gweithdy hwn yn golygu ei fod ar gael yn aml trwy gydol y flwyddyn.

Mae'r gweithdy yn adolygu anatomeg y llawr y pelfis, yn ystyried y dystiolaeth diweddar ynghylch gofal a thrwsio perinëwm, a, drwy ddefnyddio modelau blaengar, yn galluogi mynychwyr i ymarfer y dechneg bwytho mwyaf diweddar.

Gall diwrnodau modiwlau unigol eraill cael eu datblygu gan ddibynnu ar anghenion datblygiad proffesiynol parhaus ein partneriaid ymarfer.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Sarah Norris ar s.e.norris@abertawe.ac.uk neu +44 (0) 1792 518563.