Modiwlau Annibynnol

Modiwlau Annibynnol

Mae modiwlau Datblygiad Proffesiynol Parhaus yn cael eu darparu ar lefel pedwar, pump neu chwech. Mae rhain yn cyfateb yn uniongyrchol i, er enghraifft, y blynyddoedd cyntaf, ail a thrydydd o radd Baglor.

Mae'r modiwlau yn werth swm penodol o gredydau. Mae myfyrwyr sy'n cwblhau modiwl yn llwyddiannus yn ennill y nifer perthnasol o gredydau, a allai wedyn cael ei roi tuag at ddyfarniad llawn, os oes angen.

Disgrifiadau Modiwl Lefel 4

Mae modiwlau lefel pedwar yn cael eu hanelu at weithwyr cymorth ym maes iechyd a gofal cymdeithasol. Mae'r gwaith ar yr un lefel â'r rheini sy'n astudio yn eu blwyddyn gyntaf yn y Brifysgol.

Modiwlau Lefel Pedwar

Modiwlau Lefel Pump

Modiwlau Lefel Pump

Mae'r gwaith ar gyfer modiwl lefel pump ar yr un lefel â'r rheini sy'n astudio yn eu hail flwyddyn yn y Brifysgol.