Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol Gwyr

Cafodd yr adroddiad ei wneud a pharatoi ar gyfer Ms Siân Musgrave, Prif Warden Gwyr yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru. Gofynnodd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn ddogfen sy'n amlinellu cynnwys gwyddonol diddorol sydd yn wyddonol gywir y ddau ac yn ysgrifenedig mewn fformat hygyrch i'r cyhoedd ar gyfer pedwar lleoliad arfordirol sy'n eiddo, rheoli a'u gwarchod gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru. Roedd y pedwar safle ymchwilio; De Gwyr Arfordir, Rhosili, Whiteford Burrows a Llanrhidian Marsh.

Mae'r adroddiad yn ymestyn dros ehangder eang o ddisgyblaethau nifer ar gyfer pob ardal, gan gynnwys, Lleoliad, Statws Cadwraeth, Cefndir Daearegol, Tirwedd a Morlun, Fflora a Ffawna, Hanes, Treftadaeth a Diwylliant, Twristiaeth, Hamdden ac Adloniant a Nodweddion Arbennig. Bydd y ddogfen yn cael swyddogaeth ddeuol o sicrhau bod y cyhoedd yn ymwybodol o'r cyfrifoldebau Ymddiriedolaeth Genedlaethol a rheoli'r safleoedd hyn allweddol, tra hefyd yn caniatáu iddynt gael eu chwilio ar-lein, gan greu cyhoeddusrwydd a chyfleoedd ar gyfer twristiaeth. Yn y pen draw, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gobeithio datblygu'r cynnwys yr adroddiad hwn a'i ategu gyda rhai llwybrau sydd newydd eu diffinio treftadaeth ar hyd yr arfordir Gwyr a dosbarthu'r wybodaeth drwy byrddau gwybodaeth ar hyd y llwybr arfordirol a thrwy system tagio ffôn smart mewn lleoliadau dethol.

 

Cysylltwch รข

Cysylltwch â

Am unrhyw wybodaeth bellach, cysylltwch â: A. Mendzil (Dalgylch a Phrosesau Arfordirol Tîm) ym Mhrifysgol Abertawe ar 01792-295454