Eu tyfu a storio

Diwylliant a storio

Ystafelloedd Tymheredd Cyson / Ystafelloedd Diwylliant

Wedi'i ddefnyddio i bacteria a algâu diwylliant ar dymheredd penodol, yn aml ar gyfer astudiaethau ansawdd dŵr

Siambr Prawf Hinsoddol

Siambr Prawf Hinsoddol

Fe'i defnyddir i efelychu amrywiaeth o gyflyrau hinsoddol, yn ddefnyddiol wrth brofi deunydd gwydnwch ac ymateb ar wahanol dymereddau a lefelau lleithder.

Glawiad Efelychydd

Glawiad Efelychydd

Defnyddir i arbrofol efelychu dwyseddau glawiad a chyfeintiau gwahanol.

Mainc Gwlyb a Chyfleusterau Bioleg Môr

Mainc Gwlyb a Chyfleusterau Bioleg Môr

Labordai yn benodol ar gyfer cynnal samplau dyfrol gyda dwr croyw a chyflenwad dwr môr.

Dyframaethu Cyfleusterau

Dyframaethu Cyfleusterau

Systemau dolen gaeedig gan ganiatáu astudio ystod eang o organebau morol a dwr croyw.

Cyfleusterau histoleg

Cyfleusterau histoleg

Offer ar gyfer gosod o samplau a sleidiau chynhyrchu ar gyfer dadansoddi histolegol.