Dyfarniadau Anrhydeddus

Dyfarniad Anrhydeddus Prifysgol Abertawe

Dyfarniad Anrhydeddus yw un o gyrhaeddiadau mwyaf arwyddocaol addysg uwch. Bob blwyddyn mae Prifysgol Abertawe yn rhoi Dyfarniadau er Anrhydedd i unigolion i gydnabod cyflawniad rhagorol i’r Brifysgol neu’r rhanbarth. Daw derbynwyr dyfarniadau graddio gaeaf 2018 o feysydd yn cynnwys gwleidyddiaeth, cerddoriaeth, chwaraeon ac addysg.

Ellie Simmonds

Mae Prifysgol Abertawe wedi dyfarnu gradd er anrhydedd i Ellie Simmonds OBE, enillydd pum medal aur yn y Gemau Paralympaidd. 

Darllenwch fwy...

Eric Jones

Mae Prifysgol Abertawe wedi cyflwyno gradd er anrhydedd i'r cyfansoddwr enwog o Gymru, Eric Jones. 

Darllenwch fwy... 

Huw Tregelles Williams

Mae Prifysgol Abertawe wedi cyflwyno gradd er anrhydedd i Huw Tregelles Williams OBE, ffigwr o fri rhyngwladol ym maes cerddoriaeth a darlledu cerddorol. 

Darllenwch fwy...

Ian Jones

Mae Prifysgol Abertawe wedi cyflwyno gradd er anrhydedd i Mr Ian Jones, un o’r tîm oedd yn gyfrifol am sefydlu S4C.

Darllenwch fwy...