Gweledigaeth ac uchelgais

Gweledigaeth ac uchelgais

Maegan Brifysgol Abertawe weledigaeth glir o fod yn brifysgol wedi'i harwain gan ymchwil o safon ryngwladol.

Yn 2004, lansiodd y Brifysgol gasgliad o bolisïau a gynlluniwyd i gyflymu ei datblygiad. Roedd y polisïau "Cyfeiriadau Strategol" yn uchelgeisiol, a chawsant eu llunio i fynd i'r afael â safle cystadleuol Abertawe yn y sector addysg uwch yn y Deyrnas Unedig. Roeddynt yn targedu gwella perfformiad ymchwil y Brifysgol cyn Ymarfer Asesu Ymchwil 2008 (RAE), gan greu unedau academaidd cadarn i ddenu a chadw'r staff gorau.

Dangosodd canlyniadau Ymarfer Asesu Ymchwil 2008 y canlynol:

  • Llwyddodd y Brifysgol i gael y twf mwyaf yn y Deyrnas Unedig o ran gweithgarwch ymchwil o ansawdd rhyngwladol sy'n arwain y byd - cynnydd o 207% o RAE 2001. (Y cynnydd ar gyfartaledd yn Lloegr oedd 6%.)
  • Graddiwyd Peirianneg Sifil yn ail yn y Deyrnas Unedig, a Pheirianneg Gyffredinol wedi'i rhoi yn y bumed safle.
  • Gosodwyd Meddygaeth yn seithfed yn y Deyrnas Unedig.
  • Graddiwyd Cyfrifiadureg yr 21ain yn y DU.
  • O blith 31 o feysydd pwnc yng Nghymru ei hun, daeth Abertawe i'r safle cyntaf mewn 17 maes, a chyntaf neu ail mewn 24 maes.

Yn 2012, cyhoeddodd y Brifysgol Gynllun Strategol pum mlynedd, newydd sy’n adeiladu ar lwyddiant yr RAE ac yn darparu fframwaith gynhwysfawr ar gyfer gweithredu (dolenni ar gael ar y dudalen hon).

Ehangu’r Campws

Ehangu’r Campws

Nod Prifysgol Abertawe yw creu canolfan addysgiadol ar gyfer ymchwil o'r radd flaenaf ac arloesedd

Ehangu’r Campws

Cynllun Iaith Gymraeg

Un o amcanion strategol Prifysgol Abertawe dros y bum mlynedd nesa yw meithrin diwylliant dwyieithog o fewn y Brifysgol a hyrwyddo cyfleoedd i staff a myfyrwyr i ddefnyddio'r Gymraeg.