Ymgeisiwch Nawr

Diwrnodau Agored i Israddedigion

Yn ystod ein Diwrnodau Agored Israddedig gallwch ymweld â'n dau gampws glan môr godidog, Campws Parc Singleton a Champws y Bae a darganfod ein holl gyrsiau a'r gofynion mynediad, siarad â darlithwyr pwnc ac ymweld â'n dewis o lety ar y campws ac yn y Pentref Myfyrwyr cyfagos.

 

 

Diwrnodau ymweld ar ôl gwneud cais

Mae'r Diwrnodau Ymweld i Ymgeiswyr yn gyfle i bawb sydd wedi derbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Abertawe i ymweld â'u hadran academaidd ac i ddarganfod mwy am y profiad myfyrwyr rhagorol sydd ar gael yma. 

Archebwch Nawr

Grantiau

Emily welsh grant CYM

Bydd pob myfyriwr israddedig llawn amser cymwys sy’n byw yng Nghymru yn derbyn Grant Dysgu Llywodraeth Cymru gwerth £1,000 gan Lywodraeth Cymru.

Prifysgol Abertawe

Mae'r Brifysgol yn falch o fod ymhlith y 30 Gorau yn y Deyrnas Unedig o ran Rhagoriaeth Ymchwil (REF 2014) ac ymhlith y 15 Gorau yn y Deyrnas Unedig o ran Bodlonrwydd Myfyrwyr (NSS 2016).

  • Mae'r Brifysgol yn cynnig ystod eang o gyrsiau israddedigôl-raddedig ac ymchwil.
  • Mae'r Coleg Gwyddoniaeth, y Coleg Peirianneg a'r Ysgol Feddygaeth yn cynnig Blwyddyn Sylfaen Integredig i ymgeiswyr nad ydynt yn bodloni'r gofynion mynediad angenrheidiol i ddechrau cwrs gradd tair blynedd.
  • Gall myfyrwyr wneud cais am leoliadau gwaith fel rhan o Academi Cyflogadwyedd Abertawe, ond mae llawer o raglenni gradd hefyd yn cynnwys opsiwn ar gyfer blwyddyn mewn diwydiant/lleoliad gwaith.
  • Mae llawer o gyfleoedd i fyfyrwyr astudio dramor fel rhan o'u cynllun gradd, naill ai am flwyddyn neu am semester.

Rhith daith

Archwiliwch y campws gyda’n teithiau rhithwir 360 gradd...

Rhith daith