Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau

Beth sydd ar gael?

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion ysgoloriaethau a bwrsariaethau sydd ar gael i fyfyrwyr Israddedig sy'n astudio ym Mhrifysgol Abertawe. Defnyddiwch y dolenni isod er mwyn cael mwy o wybodaeth am ysgoloriaethau penodol. 

Mae ysgoloriaethau a bwrsariaethau ar gael i fyfyrwyr sy'n dewis astudio rhan o'u cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg lle bo modd. 

Dyma rai o'r ysgoloriaethau a'r bwrsariaethau sydd ar gael i fyfyrwyr:

Ysgoloriaeth Rhagoriaeth

£3000

I bwy? Myfyrwyr sydd wedi ennill AAA Safon Uwch (neu gyfwerth)

Ysgoloriaeth Teilyngdod

£2000

I bwy? Myfyrwyr sydd wedi ennill AAB Safon Uwch (neu gyfwerth)

Ysgoloriaeth Is-raddedig Cyfrwng Cymraeg

55 ysgoloriaeth o £300

I bwy? Myfyrwyr (Lefelau 4-6) sydd am ddewis o leiaf 40 credyd trwy gyfrwng y Gymraeg lle bo cyfle

Ysgoloriaeth Is-raddedig Cyfrwng Cymraeg

8 bwrsari o £100

I bwy? Myfyrwyr (Lefelau 4-6) sydd yn astudio o leiaf 5 credyd trwy seminarau neu diwtorialau trwy gyfrwng y Gymraeg mewn un semestr*

Prif Ysgoloriaeth Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

£3000

I bwy? Myfyrwyr sy'n astudio o leiaf 66% o'r cwrs, hynny yw 80 credyd y flwyddyn trwy'r Gymraeg

Ysgoloriaeth Cymhelliant Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

£1500

I bwy? Myfyrwyr sy'n astudio o leiaf 33% o'r cwrs, hynny yw 40 credyd y flwyddyn trwy'r Gymraeg

Ysgoloriaeth William Salesbury

£5000

I bwy? Myfyrwyr sydd am astudio cwrs Prifysgol sy'n cael ei gynnig yn gyfan gwbl trwy'r Gymraeg

 

 

Ysgoloriaethau Academaidd

Mae ein Hysgoloriaethau Rhagoriaeth yn gwobrwyo llwyddiant academaidd

Darllenwch fwy.

Bwrsariaethau ar Sail Incwm

Ni ddylai incwm teuluol fod yn rhwystr i addysg. Mae ein Bwrsariaethau sy'n seiliedig ar Incwm yn darparu cymorth ariannol ychwanegol ar gyfer myfyrwyr o gefndir incwm is.  

Darllenwch Fwy.

Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau Adrannol

Mae ystod eang o ysgoloriaethau, bwrsariaethau a grantiau ar gael gan ein Colegau ac Adrannau Academaidd. 

Darllenwch Fwy.

Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau Academi Hywel Teifi

Ysgoloriaethau cyfrwng Cymraeg

Mae ysgoloriaethau a bwrsariaethau ar gael i fyfyrwyr sy'n astudio'n rhannol neu'n gyfan gwbl trwy gyfrwng y Gymraeg.

Darllen mwy

Ysgoloriaethau Chwaraeon

Darparu cymorth ariannol er mwyn galluogi athletwyr dawnus i gyrraedd y nod

 Darllenwch Fwy.