Swansea University's statement regarding recent Twitter comments

Swansea University's statement

With regard to recent comments made on Twitter, a student has now been suspended from the University pending a formal disciplinary hearing. Our primary aim, as ever, is to ensure that we provide a safe campus environment for all and an excellent student experience and we are proud of the welcome we extend to all students and staff of whatever background, nationality, or ethnicity.

Parthed y sylwadau diweddar ar Trydar, mae myfyriwr wedi’i ddiarddel o’r Brifysgol tan y gwrandawiad disgyblu ffurfiol. Un o brif amcanion y brifysgol yw bod y campws yn lle diogel i bawb ac yn darparu’r myfyrwyr â phrofiadau gwerth chweil. Rydym yn falch o’r croeso a estynnir i fyfyrwyr a staff o wahanol gefndiroedd, cenhedloedd, neu ethnigrwydd.