Professor Fiona Verity
Professor
Public Health, Policy and Social Sciences
Telephone: (01792) 513189
Room: Office - 135
First Floor
Haldane Building
Singleton Campus

Fiona is Professor of Social Work and Social Care in the School of Human and Health Sciences. She is a sociologist and a social worker with expertise in community development, social policy and practitioner research. Fiona began her career in Australia, in the early 1980s, as a community development worker in aged care. She has subsequently worked in management positions in the community health sector and held policy positions in non-government organisations. As an academic, she has taught and researched in areas of social policy, community development and social planning. She held the position of Dean, School of Social and Policy Studies at Flinders University, South Australia over the period 2011-2013. Fiona throughout her career has been active in community work in the voluntary sector.

Publications

 1. Verity, F., Llewellyn, M., (USW), S., & (USW), S. Evaluation of the Social Services and Well-being (Wales) Act 2014: Process Evaluation
 2. Toms, G., Green, S., Orrell, A., & Verity, F. Building relational research capacity in care homes in the COVID-19 era: applying recognition theory to the research agenda. Quality in Ageing and Older Adults, ahead-of-print(ahead-of-print)
 3. Verity, F., Andrews, N., Calder, G., Anderson, P., Llewellyn, M., Wallace, S., J, L., Reed, S., S, T., L, ., J, R., H, B., M, P., Phillips, C., H, B., Z, W., T, G., C, W., & A, O. Evaluation of the Social Services and Well-being (Wales) Act 2014 Literature Review
 4. Hollinghurst, J., Lyons, J., Fry, R., Akbari, A., Gravenor, M., Watkins, A., Verity, F., & Lyons, R. (n.d.) The impact of COVID-19 on adjusted mortality risk in care homes for older adults in Wales, UK: a retrospective population-based cohort study for mortality in 2016–2020. Age and Ageing
 5. Beech, C. & Verity, F. Health and social work practitioners’ experiences of working with risk and older people. Journal of Integrated Care, 28(2), 197-211.
  http://dx.doi.org/10.1108/jica-08-2019-0036

See more...

Teaching

 • ASQ101W Cyflwyniad i Waith Cymdeithasol

  Mae¿r modiwl yma¿n ystyried lle gwaith cymdeithasol cyfoes o fewn persbectifau hanesyddol a chymharol, yng Nghymru, y DU ac yn rhyngwladol. Mae hefyd yn archwilio'r materion a thueddiadau mewn athroniaethau cyhoeddus modern, cymdeithasol a gwleidyddol a¿r dylanwad maent wedi eu cael ar ymarfer a throsglwyddiad gwybodaeth. Mae¿n ystyried y berthynas rhwng Llywodraeth Cynulliad Cymru, polisïau asiantaeth yng Nghymru, anghenion cyfreithiol a rheoli a ffiniau proffesiynol yn llunio natur y gwasanaethau a ddarparwyd yn enwedig y rheiny mewn cyd-destunau cyd-ddisgyblaethol. Bydd sylw hefyd yn cael ei dalu i¿r cydberthynas gyda gwasanaethau cymdeithasol eraill yng Nghymru ac yn enwedig addysg, tai, cynnal incwm a chyfiawnder troseddol pan ddarparwyd ar sail partneriaeth. Mae¿n cyflwyno¿r myfyriwr i ystod gyfoes a phriodoldeb o asiantaethau statudol, gwirfoddol a phreifat yn darparu gofal-dydd cymunedol, preswyl a gwasanaethau eraill. Caiff hyn ei gyflawni o fewn archwiliad trwyadl o¿r materion penodol yn wynebu dinasyddion sy¿n defnyddio¿r gwasanaeth yng Nghymru gyfoes.

 • SHHM34 Case Studies in Applied Social Research: Social Work

  The module examines key issues in research on social work and social care by presenting a series of case studies illustrating various research methods applied in these areas.

Supervision

 • Relationship Based Practice in the context of care for people living with dementia (current)

  PhD
  Other supervisor: Dr Michele Raithby
  Other supervisor: Dr Michele Raithby
  Other supervisor: Prof Fiona Verity
 • Socio-Cultural dimension and communication of children palliative care in the healthcare system; with specific attention to end of life care for children with life threatening illness and their families. (current)

  PhD
  Other supervisor: Prof Fiona Verity
  Other supervisor: Dr Tracey Maegusuku-Hewett
 • Vicarious Trauma: An exploration of the experiences of social work professionals in the UK (current)

  PhD
  Other supervisor: Dr Michele Raithby
  Other supervisor: Dr Tracey Maegusuku-Hewett
  Other supervisor: Prof Fiona Verity
  Other supervisor: Prof Fiona Verity
  Other supervisor: Dr Tracey Maegusuku-Hewett
 • Building on the past: creating a sustainable landscape for care homes in the UK drawing on an intergenerational approach. (current)

  PhD
  Other supervisor: Dr Gideon Calder
  Other supervisor: Prof Fiona Verity
 • Eggshells and Grenade’s; Narratives of Child on Parent Violence. A Qualitative Study. (current)

  PhD
  Other supervisor: Dr Gideon Calder
  Other supervisor: Dr Tracey Maegusuku-Hewett
  Other supervisor: Prof Fiona Verity
 • A Tale of Two Cities:«br /» «br /» An international comparison of the impact of «br /» social work education on students' knowledge of, «br /» and attitudes towards, «br /» disability.«br /» (awarded 2020)

  PhD
  Other supervisor: Dr David Rea
  Other supervisor: Prof Fiona Verity
 • 'Mutual caring and learning disabilities: The lived experiences of mutual carers and the role of service providers.' (awarded 2018)

  PhD
  Other supervisor: Dr Sarah Hillcoat-Nalletamby
  Other supervisor: Prof Fiona Verity
 • ''Policy, Process and Personalities: An exploration of the Interconnected factors that influence Interprofessional working with risk and older people within a multidisciplinary team '' (awarded 2018)

  PhD
  Other supervisor: Prof Judith Phillips
  Other supervisor: Prof Vanessa Burholt
  Other supervisor: Prof Fiona Verity

Career History

Start Date End Date Position Held Location
2014 2015 Professor Adelaide, South Australia
2014 2015 Principal Social Research Consultant Australia
2011 2013 Professor/Dean, School of Social and Policy Studies Adelaide, South Australia.
2010 2011 Associate Professor / Head of Social Work and Social Planning Adelaide, South Australia.
2003 2009 Senior Lecturer/Lecturer Social Work Adelaide, South Australia.
2000 2002 Lecturer Social Work South Australia
1999 2000 Senior Research Officer South Australia
1994 1999 Manager Australia
1991 1992 Deputy Director/Promoting Healthy Communities Officer South Australia
1989 1991 Community Development Worker Australia
1988 1987 Community Development Worker Adelaide, South Australia.
1984 1985 Community Development Worker St Peters